Gintas Brazaitis

“Viskas skanu” – 13 straipsnis, 2. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, užtikrina veiksmingą neįgaliųjų teisę į teisingumą lygiai su kitais asmenimis, įskaitant procesinių ir pagal amžių tinkamų sąlygų sudarymą, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta galimybė kaip tiesioginiams ir netiesioginiams dalyviams, ir kaip liudytojams, veiksmingai dalyvauti visuose teisiniuose procesiniuose santykiuose, įskaitant ikiteisiminį tyrimą ir kitus ikiteisiminiuis ginčų nagrinėjimo etapus;

2020.07.08 – “Viskas skanu”, tapyba, drobė.