Vida Dargužienė

21 straipsnis, b) gestų kalbos, Brailio rašto, patobulintų ir alternatyvių bendravimo būdų, taip pat visų kitų neįgaliųjų pasirinktų prieinamų bendravimo priemonių, būdų ir formų pripažinimą ir sąlygų juos naudoti oficialiuose santykiuose sudarymą;

2020.07.08 – “Draugystė”, tapyba, drobė.

3 straipsnis, a) pagarbos asmens prigimtiniam orumui, savarankiškumui, įskaitant laisvę rinktis, ir nepriklausomumui;

2020.07.17 – “Laisvė”, tapyba, drobė.