AUŠRYTĖ BUDZINSKIENĖ – „GYVENIMO DŽIAUGSMAS“

16 straipsnis, Laisvė nebūti išnaudojamam, nepatirti smurto ir prievartos. Konvenciją pasirašiusios šalys siekia apsaugoti neįgaliuosius namuose ir už namų ribų nuo bet kokio išnaudojimo, smurto ir prievartos.

2021 m. Drobė, akrilas. 40×40 cm