BRONIUS MASKELIŪNAS – „O!”

17 straipsnis, Asmens neliečiamumo apsauga. Niekas negali liesti neįgalaus žmogaus, kištis į jo mintis ir jausmus, jei jis to nenori.

2021 m. Drobė, akrilas. 40×40 cm