EUGENIJA BRUSOKIENĖ – „LAISVĖ“

16 straipsnis, Laisvė nebūti išnaudojamam, nepatirti smurto ir prievartos. Konvenciją pasirašiusios šalys siekia apsaugoti neįgaliuosius namuose ir už namų ribų nuo bet kokio išnaudojimo, smurto ir prievartos.

2021 m. Drobė, akrilas. 40×40 cm