LIDIJA KULIKAUSKIENĖ – „PRIEŠ ATEINANT PASKAMBINTI“

22 straipsnis, Privataus gyvenimo neliečiamumas. Negali būti pažeista neįgalių žmonių būsto neliečiamybė (negalima prievarta įeiti į jų namus).

2021 m. Drobė, akrilas. 40×40 cm