Bronė Jasinauskienė – „PRIVATUMAS“

22. Privataus gyvenimo neliečiamumas. Negali būti pažeista neįgalių žmonių būsto neliečiamybė (negalima prievarta įeiti į jų namus).

2022 m. Drobė, akrilas. 40×40 cm