Mindaugas Lietuvininkas – „SVORIS“

3. Bendrieji principai Lygios galimybės: vienodas teises turi visi žmonės. Kiekvienam sudaromos sąlygos pasinaudoti savo teisėmis.

2022 m. Drobė, akrilas. 40×40 cm