Lidija Kulikauskienė – „DAMA“

5 straipsnis. Lygybė ir nediskriminavimas. Visi žmonės prieš įstatymą yra lygūs. Valstybės įstatymai gina kiekvieną žmogų. Kiekvienas žmogus gali
pasinaudoti galimybėmis, kurias numato įstatymai.

Drobė, akrilas. 40×50 cm. 2023