Simona Kraponytė – „VAIKŲ SVAJONĖ“

7 straipsnis Neįgalūs vaikai Neįgalūs vaikai turi tokias pat teises ir laisves kaip ir kiti vaikai. Neįgalių vaikų teises ir laisves gina įstatymai.

Drobė, akrilas. 40×50 cm. 2023