Smiltė Gabrielaitytė – „NE TAU MARTYNAI…“

24 straipsnis. Išsilavinimas. 1. Neįgalieji turi teisę mokytis, tobulinti savo gebėjimus ir talentus. Dėl neįgalumo žmonės negali būti šalinami išmokyklų, universitetų ar kitų mokymo įstaigų. Neįgalūs vaikai turi teisę įgyti nemokamą privalomą pradinį arba vidurinį išsil avinimą.Mokymosi sąlygas būtina pritaikyti konkrečiam žmogui su negalia.

Drobė, akrilas. 40×50 cm. 2023