Stasė Sabataitienė – „GALIMYBĖS SPORTUOTI“

30 straipsnis. Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, rekreacija*, laisvalaikis ir užsiėmimas sportu . 4. Kad neįgalieji kaip ir kiti asmenys galėtų dalyvauti rekreacinėje, laisvalaikio ir sporto veikloje, imamasi šių priemonių: užtikrinama galimybė organizuoti ir plėtoti neįgaliesiems skirtą sporto ir rekreacinę veiklą bei galimybė joje dalyvauti.

Drobė, akrilas. 40×50 cm. 2023