Almantė Lietuvininkaitė – „TIKSLAS“

1 straipsnis. Tikslas. Ši Konvencija sukurta apsaugoti visų neįgalių žmonių teises ir laisves.

Drobė, akrilas. 40×50 cm. 2023