Jūratė Rubinienė – „LANGAS“

22 straipsnis. Privataus gyvenimo neliečiamumas. 1. Negali būti savavališkai ar neteisėtai kišamasi į neįgalaus žmogaus privatų ar šeimos
gyvenimą.

Drobė, akrilas. 40×50 cm. 2023